Andi Page Webcam

Andi sideskjermleser ville

Og jeg

For en synshemmede bruker er dette veldig nyttig når det er sammenkoblet med Aktivt element Hopp hurtigtast. De Aktivt element vil bli beholdt på oppdatering, og komponentene, utdataene og varslene vil bli oppdatert. Dette gir en måte å teste dynamisk endrede egenskaper som gjeldende tilstand til en tabellkolonner eller en utvid/kollaps -kontroller. Denne innstillingen vil "linearisere" siden ved å søke etter elementer som er plassert med CSS, og omplassere dem i den rekkefølgen en skjermleser ville oppdage dem.

Andi Sideliste over Andi

En tester bør inspisere disse elementene for å avgjøre om Theandi -utgangen er passende for sin kontekst på siden. For å teste det oppdaterte innholdet, bare oppdater Andi og inspisere det nyvisede området. Jeg.e. I det øyeblikket en lenke klikkes eller musen beveger seg av lenken, vil den forsvinne. Det er mulig å ta et skjermbilde mens laseren er på skjermen under mushverda ved å treffe tastaturets utskriftsskjermtast. En laser vises når du holder skifttasten og bruker musen til å sveve over varsler i varslelisten. Å trykke på hurtigtaster -liste -knappen vil føre til at en liste over Andis hurtigtaster vises for rask referanse.

Andi sideskjermleser ville oppdage dem

Testing Andi med Andi

Vil vise det totale antall elementer som er funnet på siden, elementtypene avhenger av den valgte modulen. Utfører en automatisert skanning av testsiden og søker etter HTML -tagger og attributter som påvirker tilgjengeligheten. Disse taggene og attributtene blir referert til som tilgjengelighetskomponenter og presenteres i en tabell. Vil bli fjernet fra siden sammen med alle modifikasjoner til elementene den berørte. Når du utfører en test av visuell indikasjon på fokus, er det best å ha denne innstillingen eller ikke ha Andi lansert. Denne delen lar en bruker se tilgjengelighetsinformasjon for Aktivt element.

Gibson Fylkesjenter Sporlag og idrettsutøvere skal konkurrere i Evansville Regional – PDClarion.com

Gibson Fylkesjenter Sporlag og idrettsutøvere skal konkurrere i Evansville Regional.

Andi -side i den rekkefølgen i hvilken

Klikk her – gratis voksenprat